OPENINGSTIJDEN

10.30uur – 20.00 uur

TOEGANGSKAARTEN

Gratis toegang voor jong en oud!

VERVOER

Het Oogstdankfeest is op alle mogelijke manieren bereikbaar.
Treinstation Voerendaal en bushalte zijn op loopafstand.
Er is parkeergelegenheid nabij het feestterrein zowel voor uw auto als voor uw fiets.

TOEGANKELIJKHEID MINDER VALIDE

Het gebied is toegankelijk voor rolstoelgebruikers

HUISREGELS EN REGELEMENT
 • Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van organisatiemedewerkers en beveiligingspersoneel op te volgen.
 • Het is in Nederland verplicht om een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben, hier kan dan ook naar worden gevraagd.
 • Gekochte bonnen worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op 18 augustus 2024. Houd hier rekening mee bij het (tussentijds) verlaten van de locatie.
 • Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
 • In geval van vermeend dronkenschap en/of ongeregeldheden kan de organisatie bezoekers de toegang tot de evenementenlocatie weigeren. Ook kunnen bezoekers in voorkomende situatie uit de evenementenlocatie worden verwijderd. Bedreiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en onacceptabele gedragingen worden niet getolereerd.
 • De organisator stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers. Hieronder wordt onder andere ook diefstal en vermissing verstaan.
 • Alleen niet professionele video/foto apparatuur wordt toegestaan. Wil men professioneel filmen op het evenement, dan moet hiervoor vooraf toestemming worden gevraagd aan de organisatie.
 • Het is niet toegestaan wapens, drugs en gevaarlijke voorwerpen mee te nemen.
 • Let op: in beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.
 • Het is verboden om clubkleding, alsmede ook andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden.
 • Urineren buiten de wc’s is niet toegestaan. Bij constatering wordt men verwijderd van het terrein en volgt mogelijkerwijs een aangifte.
 • Alle bezoekers zijn verplicht mee te werken bij controle door de beveiligingsmedewerkers. Overtreding van deze huisregels en reglement kan tot verwijdering leiden. In situaties waarin deze regels niet voorzien beslist de organisatie en/of security.
CALAMITEITEN EN VEILIGHEID

Beveiliging

Het toezicht op het terrein wordt uitgeoefend door een medewerker van de Haan beveiliging. Deze is in het bezit van de daartoe benodigde vergunning verleend door het Ministerie van Justitie en |Veiligheid, op grond van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.

De Beveiliger/toezichthouder is, indien in functie, als zodanig herkenbaar aan daartoe geëigende bedrijfskleding.

De beveiligingsmedewerker/toezichthouder tijdens het evenement is gecertificeerd beveiligingsmedewerker. Conform de wettelijke verplichting kunnen zij zich ten allen tijden legitimeren en dragen in functie de geldige, persoonlijke beveiligingspas bij zich.

Medisch plan EHBO

Op een centrale plek op het evenemententerrein bevindt zich de EHBO-post, alwaar een groep vrijwillige EHBO-ers aanwezig zal zijn. Tevens is de beveiliger gediplomeerd BHV/EHBO-er. Daarnaast zijn ook een aantal leden van de organisatie gecertificeerd BHV-er.

De EHBO-post is ten allen tijde goed en snel bereikbaar voor de hulpdiensten. In het geval van ernstige gezondheidsklachten, ongeval of letsel wordt professionele hulp ingeroepen.
Alle medewerkers hebben een belangrijke signalerende taak. Bij constatering van een incident wordt de beveiliging cq. EHBO actief ingeschakeld of wordt de bezoeker bij de EHBO post gebracht.
Bij de EHBO-post is een AED aanwezig.

In het geval van een sterfgeval gedurende het evenement wordt direct via de aanwezige beveiliger contact opgenomen met de locatiemanager veiligheid. Deze treedt dan direct in contact met de politie en de GGD.

ETEN EN DRINKEN

Koffie en Vla

Broodjes en Soep

Drankbuffet

Frituurwagen

IJssalon

CONSUMPTIEBONNEN

Op het Oogstdankfeest betaal je eten en drinken met consumptiebonnen die je koopt bij de bonnenkassa.

Bij de bonnenkassa kun je contant betalen en pinnen.

Consumptiebonnen zijn alleen op zondag 18 augustus 2024 geldig en niet inwisselbaar voor contanten.

ALCOHOLBELEID

Bezoekers onder de 18 jaar is niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren. Bezoekers van 18 jaar en ouder wordt verboden alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar door te geven. Op verzoek van Oogstdankfeest personeel, security of andere bevoegden moet je te allen tijde een ID-bewijs kunnen tonen waarmee je leeftijd kan worden vastgesteld.
18+ bandje: lijk je jonger dan 25 jaar, dan wordt om je legitimatiebewijs gevraagd, blijk je daaruit 18 jaar of ouder dan kun je een 18+ bandje krijgen aan de bar. Je kunt dit 18+ bandje ook afhalen bij de bonnenkassa. Sterke drank op het Oogstdankfeest is uit den boze!

ROKEN

Roken op het Oogstdankfeest is alleen toegestaan in de open lucht: in gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt.